Change Log Report

Total number of changed sets: 1

Changes between 2017-10-03 and 2017-12-03

Total commits: 2
Total number of files changed: 15

Timestamp Author Details
2017-12-02 18:03:01 Heinrich Schuchardt /trunk/ChangeLog v 511
/trunk/configure.ac v 511
/trunk/doc/glpk-java.pdf v 511
/trunk/doc/glpk-java.tex v 511
/trunk/doc/libglpk-java.3 v 511
/trunk/swig/Makefile.am v 511
/trunk/swig/glpk.i v 511
/trunk/swig/pom.xml v 511
/trunk/w32/Makefile_JNI_VC_DLL v 511
/trunk/w32/glpk_java_dll.rc v 511
/trunk/w64/Makefile_JNI_VC_DLL v 511
/trunk/w64/glpk_java_dll.rc v 511

Version 1.10.0

Signed-off-by: Heinrich Schuchardt <xypron.glpk@gmx.de>
2017-07-25 21:56:04 Heinrich Schuchardt /tags/glpk-java-1.10.0 v 510
/tags/glpk-java-1.10.0/ChangeLog v 510
/tags/glpk-java-1.10.0/doc/libglpk-java.3 v 510

Release 1.10.0